Tuệ Lâm Beauty

Có nên ngâm vùng kín hay không?

Ngâm vùng kín (còn được gọi là ngâm bồn nước ấm) có thể có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sự thư giãn, nhưng cần được thực hiện cẩn thận và tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh để đảm bảo an toàn.

Scroll to Top