Tuệ Lâm Beauty

Giá trị thâm nách ở spa có đắt không?

Giá trị thâm nách ở spa có đắt không tùy thuộc vào loại công nghệ trị thâm cũng như tình trạng thâm của chị em. Với mức độ thâm nặng và áp dụng công nghệ điều trị hiện đại nhất thì chi phí sẽ cao hơn.

Scroll to Top