Tuệ Lâm Beauty

Nên xông vùng kín sau sinh bao nhiêu lần trong tuần?

Việc xông hơi vùng kín sau khi sinh có thể được thực hiện như một phần của quá trình phục hồi sau sinh, nhưng tần suất nên được xem xét cẩn thận và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia spa.

Scroll to Top